Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
study
['stʌdi]
|
danh từ
sự học tập; sự nghiên cứu (về một đề tài, nhất là từ sách vở)
ham học; hiếu học
dành hết thời gian rảnh rỗi vào việc học hành
kết quả nghiên cừu của tôi cho thấy rằng....
nghiên cứu về cơ thể học
( số nhiều) đối tượng được nghiên cứu; đề tài nghiên cứu
những vấn đề nghiên cứu y học, luật học
sự suy nghĩ lung, sự trầm tư mặc tưởng (như) brown study
đang suy nghĩ lung, đang trầm tư mặc tưởng
phòng (nhất là trong nhà của ai) dùng để đọc sách và viết; phòng làm việc
(nghệ thuật) hình nghiên cứu
(âm nhạc) bài tập
(sân khấu) người học vở
người học vở lâu thuộc
( a study ) cái đáng quan sát; vẻ bất thường
động từ
học; nghiên cứu; xem rất cẩn thận
học (để lấy một học vị về) y khoa
học để làm luật sư
nghiên cứu bản đồ, thực đơn, chương trình
Tôi đang nghiên cứu xem cái máy đó vận hành như thế nào
học vai của mình
nghiên cứu sách vở