Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
legal
['li:gəl]
|
tính từ
thuộc về hoặc dựa trên luật pháp
cố vấn/đại diện pháp lý
hỏi ý kiến luật sư
kiện; khởi tố
trách nhiệm pháp lý
được phép hoặc yêu cầu bởi pháp luật; hợp pháp
cho người mắc bệnh nan y chết không đau đớn là có hợp pháp hay không?