Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
spy
[spai]
|
danh từ
gián điệp; điệp viên, người do thám, người trinh sát; người theo dõi (như) spier
theo dõi hành động của ai
nội động từ
xem xét kỹ lưỡng, kiểm soát kỹ lưỡng
ngoại động từ
( + on , into ) do thám, dò xét, bí mật theo dõi; làm gián điệp, thu nhập thông tin bí mật
bí mật theo dõi hoạt động của quân địch
dò la tìm hiểu một điều bí mật
cô ấy đã bị kết tội làm gián điệp cho địch
(đùa cợt) quan sát, chú ý đến, nhìn
chúng tôi nhận được ba bức tranh từ xa
nhận ra, nhận thấy, phát hiện
phát hiện ra những sai lầm của ai
xem xét kỹ lưỡng, kiểm soát kỹ lưỡng
( (thường) + out ) khám phá ra do xem xét kỹ lưỡng, phát hiện ra do kiểm soát kỹ lưỡng
đánh giá tình hình bằng cách điều tra kín đáo..