Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
reality
[ri:'æliti]
|
danh từ
sự thực; thực tế; thực tại; cái có thật
đưa ai trở về thực tại
thoát khỏi thực tế của cuộc sống hàng ngày
đương đầu với thực tại
thật ra; kỳ thực; trên thực tế
ngôi nhà trông rất cổ, song thực ra nó hoàn toàn mới
những thực tế khắc nghiệt của cảnh thất nghiệp
nắm được thực tế tình hình
chẳng bao lâu kế hoạch sẽ thành hiện thực
tính xác thực; tính chất đúng (như) nguyên bản
được sao chép lại với một sự chính xác kỳ lạ
tính chất thực như cuộc sống trong những bức tranh của ông ta