Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
imprison
[im'prizn]
|
ngoại động từ
bỏ tù, tống giam, giam cầm
không ít kẻ bạo loạn đã bị bỏ tù về tội gây rối
hoàn cảnh khiến những người mẹ trẻ cảm thấy mình gần như bị giam hãm ngay trong nhà mình