Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
gown
[gaun]
|
danh từ
(sử học) áo tôga ( La-mã xưa)
áo dài (của phụ nữ, mặc trong những dịp đặc biệt...)
áo dài mặc buổi tối
áo choàng (của giáo sư đại học, quan toà...)
giáo sư và học sinh trường đại học Ôc-phớt và Căm-brít (đối lại với dân hàng phố)
dân thường hàng phố và những giáo sư và học sinh trường đại học Ôc-phớt và Căm-brit