Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
during
['djuəriη]
|
giới từ
trong lúc, trong thời gian
trong thời gian tôi vắng mặt, họ đã làm quá nhiều điều xấu xa
chẳng ai thích ra khỏi nhà trong đêm giông bão