Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
difficult
['difikəlt]
|
tính từ
khó; khó khăn; gay go
Câu hỏi này khó trả lời
Anh ta thấy khó mà bỏ rượu được
Lời đề nghị của họ đặt chúng tôi vào một tình thế khó xử
khó tính; khó ai làm vừa lòng
ông chủ/khách hàng khó tính