Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
attention
[ə'ten∫n]
|
danh từ
sự chú ý
chú ý tới
lôi cuốn sự chú ý
sự chăm sóc
được chăm sóc điều trị tại một bệnh viện
( số nhiều) sự ân cần, sự chu đáo với ai
ân cần chu đáo với ai
(quân sự) tư thế đứng nghiêm
nghiêm!
đứng nghiêm
(xem) pay
khiến ai phải chú ý, thu hút sự chú ý của ai
hết sức chú ý đến điều gì
là người hoặc vật duy nhất được để ý đến, được ai đặc biệt quan tâm
nhanh chóng vào tư thế nghiêm
(ở đầu thư) gửi cho ai