Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
agony
['ægəni]
|
danh từ
sự đau đớn cực độ về thể xác hoặc tinh thần
người bị thương đau đớn cực độ
họ hết sức đau đớn nhìn anh ta bị thiêu chết
cô ta hết sức đau đớn vì phân vân do dự
anh ta đau đớn vì hối hận
khiến cho tình thế thêm bi thảm
kéo dài sự bi thảm, nói lòng vòng mà không vào thẳng vấn đề
(thông tục) mục rao việc riêng (trên báo); mục tâm sự đăng trên báo
người viết, trả lời các bức thư đăng ở mục tâm sự
(đùa cợt) bộ quần áo đỏ choé