Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
agog
[ə'gɔg]
|
tính từ
nóng lòng, sốt ruột; chờ đợi, mong mỏi
mong mỏi cái gì
nóng lòng muốn làm cái gì
đang hoạt động, đang chuyển động, đang bị kích thích, xôn xao
cả thành phố xôn xao
kích thích sự tò mò của ai, gợi tò mò của ai