Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
achievement
[ə't∫i:vmənt]
|
danh từ
thành tích, thành tựu
đạt được những thành tích to lớn
một thành tựu khoa học
sự đạt được, sự giành được; sự hoàn thành
sự giành được độc lập
ăn mừng việc đạt được mục tiêu của mình
huy hiệu, huy chương (để ghi nhớ một thành tích vẻ vang)