Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
aim
[eim]
|
danh từ
sự nhắm, sự nhắm
nhắm, nhắm, nhắm bắn
đích (để nhắm bắn)
mục đích, mục tiêu, ý định
bắn trật đích; không đạt mục đích
đạt mục đích
ngoại động từ
nhắm, nhắm, chĩa
chĩa súng vào quân thù, nhắm bắn quân thù
biện pháp đó là để nhắm chống lại hắn, biện pháp đó chống vào hắn
giáng, nện, ném
ném một cục đá vào ai
giáng cho ai một quả đấm
hướng vào, tập trung vào, xoáy vào
hướng mọi cố gắng vào việc gì
nội động từ
nhắm, nhắm
nhắm vào ai; nhắm bắn ai
nhắm mục đích, có ý định, ngấp nghé, mong mỏi
nhắm một cái gì cao hơn, mong mỏi cái gì cao hơn
Từ liên quan
blow direction level remark weapon