Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
abort
[ə'bɔ:t]
|
nội động từ
sẩy thai
cô ta bị sẩy thai sau một vụ tai nạn
(sinh vật học) không phát triển, thui
ngoại động từ
làm sẩy thai, phá thai
anh ta bị kết tội là đã phá thai một người đàn bà có mang
bỏ dở
bỏ dở một chương trình máy điện toán
Từ liên quan
development give plan quit