Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
oh
[ou]
|
thán từ
chao, ôi chao, chà, ô...
ôi chao, trông anh mệt quá
ồ, này
này ông Nam, tôi có thể nói chuyện với ông một phút được không?