Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
donkey
['dɔηki]
|
danh từ
con lừa
người ngu đần
Donkey (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (chính trị) đảng Dân chủ
(kỹ thuật) (như) donkey-engine
(từ lóng) thời gian dài dằng dặc
(từ lóng) nói dai, nói lải nhải; nói ba hoa
áo đi mưa của công nhân
phần gay go của một công việc