Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
hind
[haind]
|
danh từ
(động vật học) hươu cái
tá điền
người quê mùa cục mịch
tính từ
sau, ở đằng sau
bánh xe sau
đứng
nói thao thao bất tuyệt
Từ liên quan
hock wing