Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
depend
[di'pend]
|
nội động từ
( to depend on something ) được quyết định bởi cái gì; sinh ra từ cái gì; phụ thuộc
một nền nông nghiệp không phụ thuộc vào thời tiết
nhiều việc sẽ tùy thuộc cô ấy đối phó với sự thách thức này như thế nào
sản xuất được bao nhiêu là do chúng ta làm việc tích cực như thế nào
( to depend on somebody / something for something ) cần ai/cái gì cho một mục đích cụ thể; thu được tiền hoặc sự trợ giúp từ ai/cái gì
tôi không có ô tô riêng, nên phải nhờ vào xe búyt
chúng tôi nghe tin tức nhờ vào cái đài
vùng này sinh lợi là nhờ công nghiệp mỏ
trẻ em nhờ vào bố mẹ mà có cái ăn cái mặc
( to depend on / upon somebody / something ) tin tưởng, tin cậy
tôi chắc là anh sẽ đến
anh đừng bao giờ trông mong ông ấy đến đúng giờ
anh có thể tin chắc rằng cô ấy đến muộn
hãy tin đi : chúng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu
anh đừng tin rằng tàu đến đúng giờ
cô ấy là người phụ nữ có thể tin cậy được
(dùng riêng hoặc đứng đầu một câu) kết quả sẽ được quyết định bởi cái đã được nêu lên hoặc nhắc tới; tùy theo
Tôi được không? - Cái đó còn tùy : Có thể xe không còn chỗ đâu
Cái đó tùy theo anh giải quyết vấn đề như thế nào