Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
yours
[jɔ:z]
|
đại từ sở hữu
cái của anh, cái của chị, cái của ngài, cái của mày; cái của các anh, cái của các chị, cái của các ngài, cái của chúng mày
quyển sách này là của anh
một trong những người bạn của anh
đó không phải là việc của anh, việc đó không quan hệ gì đến anh
ông (anh...) và gia đình (tài sản) của ông (anh...)
thư của anh đã đến tay tôi
(thông tục) còn anh thì uống gì?
bạn chân thành của anh (chị...) (công thức cuối thư)