Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
swine
[swain]
|
danh từ, số nhiều swine , swines
con lợn, con heo
(thông tục) người (vật) đáng ghét, người (vật) ghê tởm
những cái đinh này thật là đáng ghét, khó nhổ quá!
bỏ tay ra, đồ con lợn bẩn thỉu!
Chuyên ngành Anh - Việt
swine
[swain]
|
Kỹ thuật
con lợn
Sinh học
con lợn
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
swine
|
swine
swine (n)
pig, hog, boar