Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
repair
[ri'peə]
|
danh từ
sự hồi phục hoặc được hồi phục
con đường đang được sửa chữa
máy thu hình của ông bị hỏng đến mức không sửa được nữa
cửa hàng sửa chữa xe đạp
( repair to something ) hành động hoặc kết quả của việc sửa chữa
cửa hàng đóng cửa để sửa chữa
sửa gót giày chờ lấy ngay
trong tình trạng tốt/xấu
giữ xe tốt
ngôi nhà đó hiện xuống cấp đến đỗi kinh ngạc
ngoại động từ
sửa chữa, tu sửa
sửa lại đường
sửa lại đồng hồ
vá chỗ thủng
sửa chữa, uốn nắn (lỗi, sai lầm..); đền bù (sự thiệt hại, sự mất mát...)
sửa một sai lầm/chỗ thiếu sót
hàn gắn lại một cuộc hôn nhân tan vỡ
liệu thiệt hại đồi với quan hệ quốc tế có bù đắp lại được không?
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) sự năng lui tới, sự vãng lai, sự thăm viếng thường xuyên
năng lui tới một nơi nào
nơi đông người lui tới
nội động từ
thăm viếng, nhất là thường xuyên hoặc nhiều người
đi đến nơi nào, năng lui tới nơi nào
thường rủ nhau đến bãi biển nghỉ mát vào mùa hè
Chuyên ngành Anh - Việt
repair
[ri'peə]
|
Hoá học
sự sửa chữa, sự tu sửa, sự phục hồi
Kinh tế
sửa chữa
Kỹ thuật
sửa chữa, hồi phục
Sinh học
sửa chữa
Tin học
sửa chữa
Vật lý
sự sửa chữa
Xây dựng, Kiến trúc
sự sửa chữa; bộ phận dự trữ; sửa chữa, phục hồi
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
repair
|
repair
repair (n)
overhaul, reparation, restoration, patch-up, mending, healing, renovation, darning