Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
proposal
[prə'pouzl]
|
danh từ
sự đề nghị, sự đề xuất
việc đề nghị những điều khoản mới cho một hoà ước
( proposal for something / doing something ) ( proposal to do something ) đề nghị, dự kiến, kế hoạch
một đề nghị yêu cầu giảm giá cho các khách hàng thường xuyên
một đề nghị hợp nhất hai công ty
sự cầu hôn
đã có nhiều người cầu hôn cô ta, nhưng cô ta vẫn thích sống một mình
Chuyên ngành Anh - Việt
proposal
[prə'pouzl]
|
Kinh tế
đề nghị
Kỹ thuật
sự đấu thầu, sự gọi thầu; sự đề nghị, sự đề xuất; người ứng thầu
Xây dựng, Kiến trúc
sự đấu thầu, sự gọi thầu; sự đề nghị, sự đề xuất; người ứng thầu
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
proposal
|
proposal
proposal (n)
suggestion, offer, application, tender, bid, plan, scheme, request, proposition