Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
popular
['pɔpjulə]
|
tính từ
được nhiều người ưa chuộng, được nhiều người ngưỡng mộ, được nhiều người ưa thích; phổ biến, nổi tiếng
bài hát phổ biến
một quyển sách được mọi người ưa thích
nhà văn nổi tiếng, nhà văn được mọi người yêu mến
một nhà chính trị được ái mộ
quần jean được thanh niên ưa chuộng
( popular with somebody ) được ai ưa chuộng, ngưỡng mộ
những biện pháp được toàn bộ cử tri ưa thích
(thuộc) nhân dân, của nhân dân, do nhân dân
buộc bầu cử nhân dân
những vấn đề dân chúng quan tâm
bình dân
nhạc đại chúng
báo chí bình dân
giá bình dân (tức là hạ)
có tính chất đại chúng, phổ cập, hợp với nhân dân
ngôn ngữ đại chúng
khoa học phổ cập
chuyện thần thoại
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
popular
|
popular
popular (adj)
  • well-liked, accepted, admired, trendy (informal), in style, all the rage, fashionable
    antonym: unpopular
  • general, prevalent, widely held, current, widespread, common, standard
    antonym: rare