Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
neighbour
['neibə]
|
Cách viết khác : neighbor ['neibə]
danh từ
người hàng xóm, người láng giềng, người ở bên cạnh; vật ở bên cạnh; quốc gia láng giềng
người láng giềng ở sát vách
họ là những người hàng xóm gần gũi của chúng tôi
chúng tôi ngồi cạnh nhau trong bữa cơm tối
khi cây to đổ xuống, nó làm đổ cả hai cây nhỏ ở bên cạnh
nước láng giềng gần nhất của Anh là Pháp
người đồng loại
hãy thương lấy đồng loại của mình
hãy làm người tử tế (hãy cư xử tốt với người khác)
động từ
( to neighbour on something ) ở cạnh hoặc ở gần cái gì
khu rừng ở ngay cạnh hồ