Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Anh - Việt
necessary
['nesisəri]
|
tính từ
cần thiết, thiết yếu
giấc ngủ cần thiết cho sức khoẻ
tôi không có những dụng cụ cần thiết
có cần thiết chúng ta phải gặp nhau không?
cô ta chẳng có kinh nghiệm cần thiết cho công việc
tất nhiên, tất yếu
hậu quả tất nhiên
Nếu a = b và b = c, kết luận tất yếu sẽ là a = c
điều không được mong xảy ra và có thể có hại, nhưng vẫn phải chấp nhận vì những lý do thực tế
Tình hình mất việc làm được một số người coi là điều xấu nhưng tất yều phải làm để chống lạm phát
danh từ
( necessaries ) những thứ cần dùng
những thứ cần dùng cho đời sống
Chuyên ngành Anh - Việt
necessary
['nesisəri]
|
Kỹ thuật
cần
Toán học
cần thiết
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
necessary
|
necessary
necessary (adj)
essential, needed, required, compulsory, obligatory, indispensable, basic, crucial, vital, de rigueur (formal), necessitous (formal), mandatory
antonym: optional