Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
lack
[læk]
|
danh từ
sự thiếu
cây chết vì thiếu nước
ngoại động từ
thiếu, không có
tôi không đủ lời để diễn tả hết niềm vui của tôi
không dám làm điều mà mình cho là hợp lý
nội động từ
thiếu, không có
nước không còn thiếu nữa nhờ có công trình thuỷ lợi
cần có cái gì
thiếu cái gì, không có đủ cái gì