Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
industry
['indəstri]
|
danh từ
công nghiệp, kỹ nghệ
công nghiệp nặng
công nghiệp nhẹ
sự chăm chỉ, tính cần cù, tính siêng năng ( (cũng) industriousness )
ngành kinh doanh; nghề làm ăn
ngành kinh doanh du lịch
người điều hành một cơ sở công nghiệp lớn