Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
tourist
['tuərist]
|
danh từ
khách du lịch
hãng du lịch
(thể dục thể thao) thành viên của một đội đang đi thi đấu
những người Uc đang đi thi đấu ở nhiều nơi
(khinh miệt) kẻ lang thang; đứa cầu bơ cầu bất