Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
ban đêm
[ban đêm]
|
night
He works by night and sleeps by day
Don't go out alone at night !
This street isn't very safe at night
Từ điển Việt - Việt
ban đêm
|
danh từ
khoảng thời gian sau và trước khi trời sáng
ban đêm xóm làng rất yên tĩnh