Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
AIDS
[eidz]
|
viết tắt
xi-đa; bệnh liệt kháng ( Acquired Immune Deficiency Syndrome )
Xi-đa là bệnh chết người
Từ điển Việt - Việt
AIDS
|
danh từ
bệnh mất khả năng miễn dịch dẫn đến tử vong hay còn gọi là bệnh SIDA. Viết tắt của từ tiếng Anh Acquired Immune Deficiency Syndrome ( tức hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải)