Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
wedding
['wediη]
|
danh từ
lễ cưới; lễ kết hôn; hôn lễ
họ có mời anh đến dự đám cưới con trai cả của họ hay không?
lễ kỷ niệm ngày cưới
áo cưới
khách dự đám cưới
đồ mừng cưới