Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
version
['və:∫n]
|
danh từ
bản dịch sang một ngôn ngữ khác
bản dịch đã soát lại các tác phẩm của Lê-nin
(ngôn ngữ nhà trường) bài dịch
lối giải thích (theo một quan điểm riêng); sự kể lại, sự thuật lại
hai cách giải thích của một sự việc
cách thuật lại của anh về việc ấy
kiểu (dạng đặc biệt hoặc khác nhau chút ít của cái gì đã được chế tạo)
kiểu tiêu chuẩn của chiếc ô tô này
bản phóng tác (sự phỏng theo đặc biệt một cuốn sách, bản nhạc..)
bản phóng tác phim của tiểu thuyết ' Jane Eyre'
(y học) thủ thuật xoay thai