Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
twenty
['twenti]
|
tính từ
hai mươi
(trong tính từ ghép) có hai mươi cái gì đó)
một quyển từ điển hai mươi tập
tôi đã nói với nó nhiều lần
danh từ
số hai mươi ( 20)
( the twenties ) ( số nhiều) những con số, năm, nhiệt độ từ 20 đến 29
Từ liên quan
sixty threescore