Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
television
['teliviʒn]
|
danh từ, viết tắt là TV
vô tuyến truyền hình; sự truyền hình
các chương trình trên truyền hình
một phim tài liệu truyền hình
một ti-vi màu
một ti-vi đen trắng
đài truyền hình
đang phát bằng truyền hình, đang được phát đi bằng truyền hình