Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
tv
[,ti: 'vi:]
|
viết tắt
( TV ) máy vô tuyến truyền hình ( television )