Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
spite
[spait]
|
danh từ
sự giận, sự không bằng lòng
giận ai
sự thù oán, sự thù hận; mối hận thù; sự ác ý
làm việc gì hoàn toàn vì thù hằn
mặc dù; bất chấp; không đếm xỉa tới
họ ra đi bất chấp trời mưa
dù hết sức cố gắng, nó vẫn thi trượt
ngoại động từ
trêu chọc; chọc tức
hắn làm như thế để trêu tức tôi
Từ liên quan
desire despite extreme revenge