Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
skirt
[skə:t]
|
danh từ
váy phụ nữ; phần váy của áo đầm
vạt áo (phần của áo dài hay đồ mặc khác; áo đuôi tôm..)
đàn bà, con gái (con gái hay đàn bà nói chung; được coi (như) những đối tượng tình dục)
cô gái, người đàn bà bị nhìn như những đối tượng tình dục
tấm chắn
( số nhiều) như outskirts
ở rìa rừng
phần treo dưới đáy của tàu đệm không khí
ngoại động từ
đi men bờ, đi dọc theo mép, đi quanh; ở dọc theo mép
đi dọc theo bờ biển
con đường đi vòng mép rừng
nói vòng vo; nói quanh co