Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
roof
[ru:f]
|
danh từ
mái nhà, nóc
mái ngói
ở nhà của mình
có nơi ăn chốn ở
tuy đã li dị nhau, họ vẫn sống chung một nhà với nhau
vòm
vòm trời
dưới vòm lá cây
vòm miệng
nóc nhà trời, dãy núi cao
mui xe
(hàng không) trần (máy bay)
(thông tục) rất giận dữ
ngoại động từ
che, lợp nhà
làm mái che cho; (nghĩa bóng) cho trú ngụ, cho ở