Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
repute
[ri'pju:t]
|
danh từ
danh tiếng, tiếng tăm
biết ai chỉ vì nghe tiếng tăm
nơi có tiếng xấu
quán rượu có tiếng tốt/xấu
ông ấy là một học giả ít người biết đến
có danh tiếng tốt, nổi tiếng
loại rượu vang nổi tiếng
một bác sĩ có tiếng tăm
động từ
( to be reputed as / to be somebody / something ) cho là, đồn là
người ta đồn ông ta là bác sĩ hay nhất vùng
người ta nói là cô ấy rất giàu có