Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
related
[ri'leitd]
|
tính từ
có liên quan, có quan hệ với ai/ cái gì
tội ác liên quan đến việc lạm dụng ma túy
hoá học, sinh học và những khoa học khác có liên quan
có họ với (cùng một họ, cùng một tầng lớp..)
có họ hàng gần/xa với ai
hai con khỉ cùng một loài
anh ta có bà con với cô ấy qua hôn nhân