Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
perhaps
[pə'hæps]
|
Cách viết khác : praps [præps]
phó từ
có thể, có lẽ
có lẽ tối nay thời tiết sẽ thay đổi
có thể có, có thể không