Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
perfect
[pə'fekt]
|
tính từ
hoàn toàn, đầy đủ
người hoàn toàn xa lạ
sự giống hoàn toàn, sự giống hệt
chuyện hoàn toàn vô lý
một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo
lý tưởng nhất, tốt nhất; hoàn hảo
một bữa ăn cực ngon
hoàn chỉnh; đúng, chính xác
một vòng tròn hoàn chỉnh
một bản sao đúng
(ngôn ngữ học) hoàn thành
thời hoàn thành
tội ác hoàn thành (không bao giờ tìm thấy tội phạm)
thành thạo
thành thạo trong công việc
như practice
danh từ
( the perfect ) thời hoàn thành
thời hiện tại hoàn thành
thời quá khứ hoàn thành
ngoại động từ
làm cho hoàn thiện, làm cho thành thạo