Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
option
['ɔp∫n]
|
danh từ
sự chọn lựa, quyền lựa chọn
có ít sự lựa chọn
tôi không có nhiều sự lựa chọn trong vấn đề này
tôi không có sự lựa chọn nào khác là phải ra đi
nó bị một tháng tù màkhông được chọn cách nộp phạt
lựa chọn
vật được chọn; điều được chọn
lập danh sách các khả năng lựa chọn khác nhau
quyền mua hoặc bán cái gì với một giá trong một thời gian nào đó
quyền chọn một chuyến đi nghỉ trọn gói
được quyền chọn một miếng đất
chúng tôi được quyền chấp nhận mua ngôi nhà trong vòng 12 ngày
(tin học) tuỳ chọn
tránh quyết định ngay bây giờ để sau này còn có khả năng lựa chọn; chưa vội lựa chọn