Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
misfortune
[mis'fɔ:t∫n]
|
danh từ
sự rủi ro, sự bất hạnh
điều không may, điều hoạ
hoạ vô đơn chí