Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
misery
['mizəri]
|
danh từ
cảnh nghèo khổ, cảnh khổ cực
sống trong cảnh nghèo khổ, thiếu thốn
sự đau đớn, khổ sở
khổ sở vì đau răng
( số nhiều) những nỗi khốn khổ, những điều bất hạnh