Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
toothache
['tu:θeik]
|
danh từ
sự đau răng; bệnh đau răng
tôi bị đau răng