Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
miniature
['minət∫ə]
|
danh từ
bức tiểu hoạ
ngành tiểu hoạ
vật thu nhỏ
thu nhỏ lại
sao chép cái gì nhỏ lại
tính từ
nhỏ, thu nhỏ lại
máy ảnh cỡ nhỏ
đường ray nhỏ (làm mẫu hoặc để chơi)