Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
medal
['medl]
|
danh từ
mề đay; huy chương; huân chương
Huy chương vàng/bạc/đồng
Tặng ai huy chương về lòng dũng cảm
(nghĩa bóng) mặt trái của vấn đề