Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
liking
['laikiη]
|
danh từ
sự ưa thích, sự mến
ham mê cái gì
bao giờ tôi cũng thích biển
làm cho ai hài lòng; vừa ý ai
làm điều gì cho cha mẹ vui lòng