Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
goods
[gudz]
|
danh từ số nhiều
động sản; tài sản
tài sản bị lấy cắp
tài sản đem bán; hàng hoá
sự sản xuất hàng hoá
hàng hoá rẻ, đắt, kém phẩm chất, chất lượng tốt
hàng hoá chở trên xe lửa (cũng) freight
xe lửa chở hàng
hoàn thành sứ mạng, làm đúng những gì đã hứa
đồ dùng cá nhân
(đùa cợt) một món khá xinh
hét giá hàng của mình quá cao, đòi giá cắt cổ